SmartPhonePolis Logo

Disclaimer

WERTGARANTIE SE streeft ernaar op deze website juiste en volledige informatie ter beschikking te stellen. WERTGARANTIE SE aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van externe websites waarnaar deze site via hyperlinks direct of indirect verwijst en waarop WERTGARANTIE SE geen invloed heeft. Daarom doen wij hiermee uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van deze externe sites. Deze verklaring geldt voor alle links op onze websites die naar externe sites verwijzen en alle inhoud van deze externe sites.

De teksten en voorbeelden op deze website zijn met zorg opgesteld. Je kunt daar echter geen rechten aan ontlenen. De overeenkomst(en) die je gaat sluiten en de toepasselijke algemene voorwaarden zijn daarom bepalend of je recht hebt op dekking.

WERTGARANTIE SE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de beschikbaar gestelde informatie te wijzigen of aan te vullen. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Voor vermenigvuldiging of verspreiding van de hier ter beschikking gestelde teksten en afbeeldingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van WERTGARANTIE SE vereist.