Privacy

Privacyverklaring
Bedankt voor je bezoek aan onze website. Wij hechten veel belang aan de bescherming en veiligheid van je persoonlijke gegevens. Daarom hebben wij onze bedrijfsprocessen zodanig vormgegeven dat op onze website zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens worden gevraagd of verwerkt.

Het volgende legt uit welke informatie wij tijdens je bezoek aan onze website aanmaken en welke van deze informatie wordt gebruikt en op welke manier.

Creatie en verwerking van persoonlijke gegevens
Wij creëren persoonlijke gegevens enkel zoals je deze ons in aanmeldings- of contactformulieren vrijwillig toestuurt en ter beschikking stelt. Wij gebruiken je vrijwillig opgegeven gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor je ons deze hebt toegestuurd. Je gegevens zullen enkel voor verdere aanbiedingen of marketingdoeleinden worden gebruikt indien je ons daarvoor de toestemming heeft gegeven. Je kunt je toestemming voor gebruik van je persoonlijke gegevens voor deze doeleinden ook op elk moment weer intrekken.

Standaardgegevens
Wanneer je onze website bezoekt, wordt op onze webserver niet je volledige IP-adres en de domeinnaam van de gebruikte computer opgeslagen. De server is zo geconfigureerd dat een automatische protocollering van de informatie die voor een persoonlijke identificatie nodig is, niet plaatsvindt. Daardoor kunnen er op onze servers geen persoonsgerelateerde of persoonsrelateerbare gegevens ontstaan. Bij pogingen tot misbruik of een serverfout is het echter wel mogelijk dat voor de foutanalyse een zogenaamd protocolbestand word aangemaakt. Hierin worden de individuele IP- adressen, de specifieke adressen van de bij ons opgeroepen pagina, of de pagina van waarop je ons heeft bereikt (Linksource), de overgedragen kentekens van de browser en systeemdatum en tijdstip van de pagina-oproep. Deze gegevens worden na afwerking van de foutmelding onmiddelijk van onze servers verwijderd en uitsluitend voor de foutanalyse gebruikt. Wij zijn niet in staat om de protocollgegevens met een persoon te verbinden.

Technische sturing – Cookies
Op onze website worden zogenaamde “Cookies” gebruikt. Deze vereenvoudigen en vergemakkelijken de besturing van je bezoek op onze website. Indien je het gebruik van Cookies op je computer door onze website niet wenst, kunt je in je browserinstellingen de Cookies deactiveren en de browserinstelling kiezen nadat je over het gebruik van Cookies op de website bent geïnformeerd.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookies”, tekstdocumenten die op je computer worden opgeslagen en een analyse van je gebruik van onze website mogelijk maken. De door deze Cookies opgemaakte informatie over je gebruik van onze website worden meestal naar een server van Google overgedragen in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP anoniemisering, zoals op deze website, zal je IP-adres door Google binnen de lidstaten van de EU en in andere staten met verdragen binnen de Europese Economische unie, in verkorte vorm worden overgedragen. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het IP – adres volledig aan een server van Google in de VS worden doorgegeven en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om een analyse van je gebruik van onze website op te maken, om rapporten van de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten tegenover de beheerder van deze website te leveren. De in het kader van Google Analytics door je browser doorgegeven IP- adres wordt niet met andere data van Google samengevoegd. Je kunt het opslaan van Cookies door een voorziene instelling in je Browsersoftware verhinderen; wij wijzen er graag op dat je ook in dit geval alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. Je kunt bovendien het opmaken van de door Cookies opgenomen gegevens zoals de aan je internetgebruik gerelateerde gegevens (incl. Uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door een op volgende link beschikbare browser-plugin te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl . Op deze website wordt Google Analytics met de code ‘gat._anomyzeIp();’ uitgebreid, om een anonieme opstelling van IP- adressen te verzekeren.

Veiligheid
Ter bescherming van je bij ons ingevoerde persoonlijke gegevens tegen ongemachtigde toegang en misbruik hebben wij omvangrijke technische en algemene veiligheidsvoorschriften. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig getest en aan de technologische ontwikkelingen aangepast. Onze medewerkers zijn ook aan de vertrouwelijkheidsplicht onderworpen.
Indien je vragen hebt ove
Recht op informatie
In navolging van de wet op de privacy heb je het recht om vrije informatie te ontvangen over je bij ons opgeslagen gegevens, met inbegrip van het recht op correctie, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. Indien je vragen hebt over het opslaan, verwerken of gebruik van je persoonlijke gegevens, voor informatie, correcties, blokkering of verwijdering van je gegevens of herroeping van aan ons meegedeelde machtigingen kunt je met ons opnemen. De contactmogelijkheden hiervoor vindt je op deze website.

Navigation

Welk toestel wil je verzekeren?

SmartphoneSmartphones
TabletTablets
LaptopsLaptops
Close