SmartPhonePolis Logo

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent. Toch kan het voorkomen dat je een klacht over ons product of onze dienstverlening hebt. In dat geval kun je je klacht per brief zenden aan:

WERTGARANTIE SE
T.a.v. de klachtenafdeling
Postbus 64 29
D-30064 Hannover DUITSLAND

Of gebruik het contactformulier op deze website.

Vermeld in ieder geval je naam, contractnummer, omschrijving van de klacht en de gewenste oplossing. We nemen je klacht binnen 10 werkdagen in behandeling. Mocht het langer duren om je klacht te behandelen dan informeren we je hierover en wanneer je van ons een antwoord mag verwachten.

KiFiD
Bent je niet tevreden met de door ons geboden oplossing(en) dan kun je zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden. Een klacht indienen bij het KiFiD kan alleen per brief. Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van je klacht en de reactie van WERTGARANTIE SE. Dien de klacht in binnen drie maanden nadat WERTGARANTIE SE u een antwoord heeft gestuurd.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Internet: www.kifid.nl

Tevens kun u uw klacht aan het KiFiD voorleggen via het Europees ODR Platform